PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature performances" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonania cechy
  1. feature czasownik + performance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The music video features a live performance by the band in black and white.