BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"performance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

performance rzeczownik

rzeczownik + performance
Kolokacji: 205
concert performance • student performance • opera performance • solo performance • dance performance • job performance • ...
performance + rzeczownik
Kolokacji: 152
performance artist • performance standard • performance improvement • performance art • performance venue • performance piece • ...
performance + czasownik
Kolokacji: 138
performance improves • performance features • performance earns • performance includes • performance continues • ...
czasownik + performance
Kolokacji: 246
feature performances • enhance performance • include performances • increase performance • begin performances • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 86
  • The music video features a live performance by the band in black and white.
  • His performances have been featured on television and public radio.
  • The tour will feature 15 performances in 10 different countries over the month.
  • His work also featured performances for television and radio programs.
  • The game featured several great performances by players on both teams.
  • The second half of the game in contrast featured a dominant performance by Texas.
  • In addition to 375 professional artists, the fair also features performances and children's activities.
  • It features performances put up by the various performing arts groups of the school.
  • Their performance at the White House was featured on national television.
  • The show also featured several guest performances after the opening.
5. begin performances = zacznij wykonania begin performances
6. achieve performance = osiągnij przedstawienie achieve performance
18. describe one's performance = opisywać czyjś wykonanie describe one's performance
24. repeat one's performance = powtarzać czyjś wykonanie repeat one's performance
26. performance is released = wykonanie jest zwolnione performance is released
29. review one's performance = przegląd czyjś wykonanie review one's performance
32. put in a performance = załóż wykonanie put in a performance
37. performance based = wykonanie oparło performance based
38. win Performance = zwycięstwo Wykonanie win Performance
47. expect a performance = spodziewaj się przedstawienia expect a performance
48. nominate Performance = nominuj Wykonanie nominate Performance
54. say of one's performance = mówić z czyjś wykonanie say of one's performance
56. performance is filmed = przedstawienie jest sfilmowane performance is filmed
57. predict performance = przewidź przedstawienie predict performance
59. take performance = weź wykonanie take performance
62. host performances = wykonania żywiące host performances
63. use for performances = wykorzystanie do przedstawień use for performances
64. performance directed = wykonanie kierowało performance directed
65. sing in the performance = zaśpiewaj w przedstawieniu sing in the performance
66. award for one's performance = nagroda dla czyjś wykonanie award for one's performance
67. consist of performances = składaj się z wykonań consist of performances
68. reduce performance = zredukuj przedstawienie reduce performance
69. demonstrate performance = zaprezentuj wykonanie demonstrate performance
71. performance is performed = przedstawienie jest wystawione performance is performed
72. play in a performance = zagraj w przedstawieniu play in a performance
73. earn for one's performance = zarabiać dla czyjś wykonanie earn for one's performance
74. satisfy with one's performance = zaspokajać z czyjś wykonanie satisfy with one's performance
75. approve of one's performance = wyrażać zgodę czyjś wykonanie approve of one's performance
76. study performance = przedstawienie naukowe study performance
77. bring to one's performances = zabierać czyjś wykonania bring to one's performances
78. cite one's performance = cytować czyjś wykonanie cite one's performance
79. continue one's performance = kontynuować czyjś wykonanie continue one's performance
80. maintain performance = utrzymaj wykonanie maintain performance
82. maximize performance = zmaksymalizuj wykonanie maximize performance
84. contribute to one's performance = przyczyniać się czyjś wykonanie contribute to one's performance
86. sing several performances = zaśpiewaj kilka wykonań sing several performances
przymiotnik + performance
Kolokacji: 558
live performance • poor performance • musical performance • outstanding performance • vocal performance • academic performance • ...
przyimek + performance
Kolokacji: 40
between performance • including performances • through performances • of performance • in performance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.