BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature guest performances" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature performances
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha występy gościnne
  1. feature czasownik + performance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The music video features a live performance by the band in black and white.

powered by  eTutor logo