Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"include performances" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj wykonania
  1. include czasownik + performance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It first started in 2004 and includes performances from around the world.

powered by  eTutor logo