"compare one's performance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porównywać czyjś wykonanie
  1. compare czasownik + performance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This make it difficult to compare performance across different course.

powered by  eTutor logo