"feature one's performance" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature performances
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś wykonanie
  1. feature czasownik + performance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The music video features a live performance by the band in black and white.

powered by  eTutor logo