"produced featuring" — Słownik kolokacji angielskich

produced featuring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczanie doprowadzono
  1. produce czasownik + feature czasownik
    Luźna kolokacja

    Cards have been produced featuring most major sports, especially those played in North America.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo