"feature bassist" — Słownik kolokacji angielskich

feature bassist kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the bassist
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): basista cechy
  1. feature czasownik + bassist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The album is also last to feature bassist Barry Sparks on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo