KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"feature the bassist" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść basistę
  1. feature czasownik + bassist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The album is also last to feature bassist Barry Sparks on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo