BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature several songs" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: song is featured
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka piosenek
  1. feature czasownik + song rzeczownik
    Silna kolokacja

    The song was not featured in the television series until 2 months later.

powered by  eTutor logo