BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Music" — Słownik kolokacji angielskich

feature Music kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Muzyka
  1. feature czasownik + music rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features international music, news and few of reality programs.

powered by  eTutor logo