"feature the song" — Słownik kolokacji angielskich

feature the song kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature songs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść piosenkę
  1. feature czasownik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first side of the record featured the songs that made up the group's second single.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo