"featured at" — Słownik kolokacji angielskich

featured at kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony przy
  1. feature czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The results were then featured at the beginning of the next show.

    Podobne kolokacje: