"feature throughout" — Słownik kolokacji angielskich

feature throughout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha przez cały czas
  1. feature czasownik + throughout przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The work of local artists is featured throughout the building.

    Podobne kolokacje: