"featured about" — Słownik kolokacji angielskich

featured about kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony około
  1. feature czasownik + about przyimek
    Zwykła kolokacja

    It features about 700 art pieces from the last 1000 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo