ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature about" — Słownik kolokacji angielskich

feature about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha około
  1. feature czasownik + about przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It features about 700 art pieces from the last 1000 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo