"feature one's song" — Słownik kolokacji angielskich

feature one's song kolokacja
Popularniejsza odmiana: song is featured
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś piosenka
  1. feature czasownik + song rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The song was not featured in the television series until 2 months later.

powered by  eTutor logo