KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"featured over" — Słownik kolokacji angielskich

featured over kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony ponad
  1. feature czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    His work has been featured in several exhibitions all over the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo