"feature over" — Słownik kolokacji angielskich

feature over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha ponad
  1. feature czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His work has been featured in several exhibitions all over the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo