"feature one's music" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś muzyka
  1. feature czasownik + music rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features international music, news and few of reality programs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo