"feature a song" — Słownik kolokacji angielskich

feature a song kolokacja
Popularniejsza odmiana: song is featured
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść piosenkę
  1. feature czasownik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The song was not featured in the television series until 2 months later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo