PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
  • A video was released featuring three episodes from the series in the 1980s.
  • Later in 2008, four sets were released featuring scenes from the new film.
  • A music video was released featuring the band playing at a chapel.
  • A music video was also released featuring the band's live clips from different shows.
  • A holiday album was released featuring songs from all 10 groups.
  • Volume 2 of the series was finally released in December 2005 featuring tracks by 15 groups.
  • In 2001, an expanded edition was released featuring 13 more tracks.
  • On March 19, 2005, a soundtrack was released featuring music from both seasons of the show.
  • A video selection was also released featuring tracks from the main album.
  • A special edition was also released featuring 3 bonus tracks.
2. produced featuring = zamieszczanie doprowadzono produced featuring
3. published featuring = wydane zamieszczanie published featuring
4. issued featuring = wydane zamieszczanie issued featuring
5. broadcast featuring = nadane zamieszczanie broadcast featuring
(3) record, know, show
Kolokacji: 3
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.