ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"feature an end" — Słownik kolokacji angielskich

feature an end kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj koniec
  1. feature czasownik + end rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new model featured a similar front end to the larger Senator.