"relegate at the end" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdegraduj na końcu
  1. relegate czasownik + end rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were relegated at the end of the 2006-07 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo