"feature large" — Słownik kolokacji angielskich

feature large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha duży
  1. feature czasownik + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Beautiful girls feature large in Ogri's world, although not such as to detract from the main themes of bikes and biking.

powered by  eTutor logo