"feature speeches" — Słownik kolokacji angielskich

feature speeches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemówienia cechy
  1. feature czasownik + speech rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The meeting featured several speeches that lamented and attacked the French occupation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo