Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"speech" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speech rzeczownik

rzeczownik + speech
Kolokacji: 50
acceptance speech • keynote speech • stump speech • campaign speech • victory speech • concession speech • hate speech • ...
speech + rzeczownik
Kolokacji: 54
speech pattern • speech therapy • speech impediment • speech recognition • speech writer • speech therapist • speech right • ...
speech + czasownik
Kolokacji: 74
speech comes • speech makes • speech gives • speech says • speech goes • ...
czasownik + speech
Kolokacji: 88
write speeches • use speech • hear one's speech • listen to one's speech • read one's speech • include speeches • understand speech • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. use speech = przemówienie wykorzystania use speech
3. hear one's speech = słyszeć czyjś przemówienie hear one's speech
5. read one's speech = czytać czyjś przemówienie read one's speech
6. include speeches = obejmuj przemówienia include speeches
9. finish one's speech = kończyć czyjś przemówienie finish one's speech
10. begin one's speech = zaczynać czyjś przemówienie begin one's speech
12. give a speech = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać give a speech
13. make a speech = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać make a speech
14. end one's speech = koniec czyjś przemówienie end one's speech
15. hold a speech = trzymaj przemówienie hold a speech
16. speech called = przemówienie zadzwoniło speech called
17. follow one's speech = następować czyjś przemówienie follow one's speech
18. see one's speech = widzieć czyjś przemówienie see one's speech
19. interrupt one's speech = przerwanie czyjś przemówienie interrupt one's speech
20. watch one's speech = patrzyć czyjś przemówienie watch one's speech
21. restrict speech = ogranicz przemówienie restrict speech
22. mention in one's speech = wzmianka w czyjś przemówienie mention in one's speech
przymiotnik + speech
Kolokacji: 220
free speech • recent speech • maiden speech • famous speech • political speech • short speech • public speech • major speech • ...
przyimek + speech
Kolokacji: 26
of speech • after one's speech • during one's speech • from one's speech • about one's speech • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.