"speech" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speech rzeczownik

rzeczownik + speech
Kolokacji: 50
acceptance speech • keynote speech • stump speech • campaign speech • victory speech • concession speech • hate speech • ...
speech + rzeczownik
Kolokacji: 54
speech pattern • speech therapy • speech impediment • speech recognition • speech writer • speech therapist • speech right • ...
speech + czasownik
Kolokacji: 74
speech comes • speech makes • speech gives • speech says • speech goes • ...
czasownik + speech
Kolokacji: 88
write speeches • use speech • hear one's speech • listen to one's speech • read one's speech • include speeches • understand speech • ...
przymiotnik + speech
Kolokacji: 220
free speech • recent speech • maiden speech • famous speech • political speech • short speech • public speech • major speech • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. free speech = wolność słowa free speech
2. political speech = polityczne przemówienie political speech
3. recent speech = niedawne przemówienie recent speech
4. famous speech = sławne przemówienie famous speech
5. maiden speech = pierwsze wystąpienie członka parlamentu maiden speech
6. public speech = publiczne przemówienie public speech
7. short speech = krótkie przemówienie short speech
8. major speech = główne przemówienie major speech
9. long speech = długie przemówienie long speech
10. human speech = mowa ludzka human speech
11. little speech = mała mowa little speech
12. impassioned speech = płomienne przemówienie impassioned speech
13. brief speech = krótkie przemówienie brief speech
14. inaugural speech = przemówienie inauguracyjne inaugural speech
15. everyday speech = mowa potoczna, codzienny język everyday speech
16. fiery speech = płomienna przemowa fiery speech
17. emotional speech = wzruszające przemówienie emotional speech
18. final speech = ostatnie przemówienie final speech
19. prepared speech = przygotowane przemówienie prepared speech
20. rapid speech = szybkie przemówienie rapid speech
21. good speech = dobre przemówienie good speech
22. important speech = ważne przemówienie important speech
23. formal speech = formalne przemówienie formal speech
24. great speech = wielkie przemówienie great speech
25. motivational speech = motywacyjne przemówienie motivational speech
26. rousing speech = wzbudzając mowę rousing speech
27. passionate speech = płomienne przemówienie passionate speech
28. commercial speech = handlowe przemówienie commercial speech
29. slurred speech = mowa zamazana, niewyraźna mowa, zaburzenia mowy slurred speech
30. common speech = pospolite przemówienie common speech
31. big speech = wielka mowa big speech
33. eloquent speech = potoczyste przemówienie eloquent speech
34. standard speech = typowa mowa standard speech
35. normal speech = normalne przemówienie normal speech
36. lengthy speech = rozwodnione przemówienie lengthy speech
37. colloquial speech = mowa potoczna colloquial speech
przyimek + speech
Kolokacji: 26
of speech • after one's speech • during one's speech • from one's speech • about one's speech • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.