NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear speeches" — Słownik kolokacji angielskich

hear speeches kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's speech
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz przemówienia
  1. hear czasownik + speech rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I was in the gallery of the House and heard your great speech.

    Podobne kolokacje: