ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear speech" — Słownik kolokacji angielskich

hear speech kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's speech
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz przemówienie
  1. hear czasownik + speech rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I was in the gallery of the House and heard your great speech.

    Podobne kolokacje: