BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's speech" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś przemówienie
  1. finish czasownik + speech rzeczownik
    Silna kolokacja

    The son did not even get chance to finish his prepared speech.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo