PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write one's speech" — Słownik kolokacji angielskich

write one's speech kolokacja
Popularniejsza odmiana: write speeches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś przemówienie
  1. write czasownik + speech rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I put in a lot of time helping the President to write his speech.