"heavily featured" — Słownik kolokacji angielskich

heavily featured kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature heavily
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężko zamieścić
  1. feature czasownik + heavily przysłówek
    Silna kolokacja

    The adventures of the two boys feature heavily in the film.

powered by  eTutor logo