"feature heavily" — Słownik kolokacji angielskich

feature heavily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha ciężko
  1. feature czasownik + heavily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The adventures of the two boys feature heavily in the film.

powered by  eTutor logo