"featured around" — Słownik kolokacji angielskich

featured around kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony wokół
  1. feature czasownik + around przyimek
    Luźna kolokacja

    The group's music has been featured in movies and television shows around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo