"feature around" — Słownik kolokacji angielskich

feature around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha około
  1. feature czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The group's music has been featured in movies and television shows around the world.

    Podobne kolokacje: