"feature including" — Słownik kolokacji angielskich

feature including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha w tym
  1. feature czasownik + including przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His work has been featured in various media, including print, television, and feature film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo