BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"featured during" — Słownik kolokacji angielskich

featured during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony podczas
  1. feature czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Both men are featured on air during recently added local shows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo