"feature extensively" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: featured extensively
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha obszernie
  1. feature czasownik + extensively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The event also featured extensively in the local, national and international press.

powered by  eTutor logo