"featured extensively" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony wiele
  1. feature czasownik + extensively przysłówek
    Luźna kolokacja

    The event also featured extensively in the local, national and international press.

powered by  eTutor logo