"feature solos" — Słownik kolokacji angielskich

feature solos kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature a guitar solo
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sola cechy
  1. feature czasownik + solo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The song features a backwards guitar solo after the first chorus.

powered by  eTutor logo