"feature on" — Słownik kolokacji angielskich

feature on kolokacja
Popularniejsza odmiana: featured on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): figuruj
  1. feature czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The one thing she no longer features on her site is a phone number.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo