PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"published featuring" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydane zamieszczanie
  1. publish czasownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2009 the first book of his photography, "Private collection", was published featuring a series of fine art erotica.

    Podobne kolokacje: