"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature czasownik

feature + rzeczownik
Kolokacji: 763
feature songs • feature characters • feature music • feature performances • feature artists • feature interviews • feature stories • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 18
released featuring • begin featuring • continue to feature • made featuring • recorded featuring • ...
feature + przyimek
Kolokacji: 46
feature alongside • featured in • featured on • feature at • feature throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. feature behind = cecha z tyłu feature behind
3. feature above = cecha wyżej feature above
5. feature up = cecha w górę feature up
6. feature off = cecha daleko feature off
8. feature below = cecha poniżej feature below
9. feature due to = cecha z powodu feature due to
11. feature unlike = cecha niepodobny feature unlike
12. feature near = cecha prawie feature near
13. feature down = cecha w dół feature down
feature + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
featured prominently • regularly feature • originally feature • frequently feature • feature heavily • later featured • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.