"predominantly feature" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w przeważającej mierze cecha
  1. feature czasownik + predominantly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He is best known for his successful Television programs which are essentially televised church services that predominantly feature his sermons.

powered by  eTutor logo