PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature ceramics" — Słownik kolokacji angielskich

feature ceramics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha materiały ceramiczne
  1. feature czasownik + ceramics rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Recent exhibitions have featured jewelry, ceramics, printed matter of historic interest, and folk costumes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo