"feature up to" — Słownik kolokacji angielskich

feature up to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha do
  1. feature czasownik + to przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It featured up to 128 voice polyphony and 32-part multi-timbrality.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo