ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"feature near" — Słownik kolokacji angielskich

feature near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha prawie
  1. feature czasownik + near przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    United's grey livery featured the words "Worldwide Service" near the front of the aircraft.

    Podobne kolokacje: