ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature artists" — Słownik kolokacji angielskich

feature artists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artyści cechy
  1. feature czasownik + artist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She features nearly 100 artists and arts organizations each year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo