"feature together with" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha razem z
  1. feature czasownik + together przyimek
    Luźna kolokacja

    Each show featured six videos from artists and bands around the world together with an interview with a well known or up-and-coming artist/band.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo